Könyvek | Boeken | Books

Schermafbeelding 2018-11-11 om 23.22.07.png

Hermán M. János, Johannes Á Lasco 1499 – 1560, Kolozsvár: Exit Kiadó, 2010

Erotlenseg altal afb.

Hermán M. János, Erőtlenség által (2Kor 12,9a) Hitvallók és mártírok. Száműzöttek, menekültek, befogadók, maradók. Dokumentumok és dolgozatok a XX. századi magyar reformátusok egyházi életéből. Nagyvárad: Juhász István Alapítvány, Királyhágómelléki Református Egyházkerület, 2018

Itt megtalálható a konyv .PDF formában.

Schermafbeelding 2018-11-26 om 14.03.10.png

Hermán M. János, Horváth László mártír lelkipásztor és Nehémiás könyve, Calvin J. Teológiai Akadémia Komárom, 2017

Schermafbeelding 2018-11-26 om 14.01.42
Genfi Káté facsimile, Nagyvárad: Partium Kiadó, 2014
Misztótfalusi Kis Miklós 1695-ös kátéjának hasonmás kiadása, Czeglédy Sándor fordításának párhuzamos közlésével, valamint Ősz Sándor Előd kísérő tanulmányának publikálásával: Adatok a Genfi káté 1695-ben kiadott magyar fordításához.
Szerkesztették: Dr. Hermán M. János és Szomor Attila

Schermafbeelding 2018-11-26 om 14.04.58

Hermán M. János, Jegyzetek Szenczi Kertész Ábrahámról, a Váradi Bibliáról és teológiai jellegű kiadványairól, Reformáció 500 A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye, Nagyvárad-Komárom:
Partiumi Keresztény Egyetem, Partium Kiadó, Selye János Egyetem Calvin J. Teológiai Akadémia, 2018, pp. 13-58.

Reformáció 500 A Partiumi Keresztény Egyetem által 2017. október 5-6. között szervezett konferencia előadásainak gyűjteménye, Nagyvárad-Komárom: Partiumi Keresztény Egyetem, Partium Kiadó, Selye János Egyetem Calvin J. Teológiai Akadémia, 2018, Tartalom jegyzék.

Schermafbeelding 2018-12-04 om 11.56.47

Tiszta szívbõl. Liber amicorum . Barátok könyve. Hermán M. János tiszteletére Nagyvárad . Zwolle, 2011

A Liber Amicorum a Hermán János híttudomány tanulmányainak 45. évfordulója alkalmára készült. A könyv anyagát összegyûjtötte és válogatta: Hermán Mostert Hannie
Szerkesztette: Fábián Tibor; Szövegkorrektúra: Pap Judith; Tördelõszerkesztõ: Kraftsikné Petrikó Ildikó; Borító- és képszerkesztés: Mohácsi László